Prezentare Locală

Detalii despre localitate:

Comuna MACESU DE JOS este situata in lunca DUNARII, la 5 km distanta de fluviu, pe DN 55A BECHET-CALAFAT. Cele mai apropiate orase sunt: BECHET – 25 km, municipiul CRAIOVA – 65 km, CALAFAT – 75 km.
Vecinii sunt:

 • la sud fluviul DUNAREA
 • la vest comuna CARNA
 • la nord comuna MACESU DE SUS
 • la rasarit sat NEDEIA – comuna GIGHERA

Sate in administratie:

 • Macesu de Jos
 • Sapata

Suprafata: 5743 ha

 • intravilan:353 ha
 • agricol: 5175 ha
 • paduri 139 ha
 • ape 76 ha
 • drumuri 105 ha

Populatia:1544 locuitori; gospodarii 628; locuinte 712.

 • Gradinite: 2
 • scoli: 2
 • camin cultural: 1
 • biblioteca publica: 1
 • dispensar uman: 1
 • dispensar veterinar: 1
 • 3 societati cu profil agricol
 • o societate de mecanizare a agriculturii
 • oficiu postal
 • sucursala C.E.C.
 • brutarie.

Comert – 9 magazine generale.

MACESU DE JOS apare ca sat – asa cum reiese din Monografia comunei – in anul 1061, conform Hartii lui SCHVARTZ. Aceeasi sursa, Monografia, explica si felul in care a fost posibila popularea acestei zone. Aflata la granita de sud a tarii, pe malul Dunarii, actuala comuna, a oferit la timpul acela conditii prielnice diverselor ocupatii ale populatiei din teritoriile vecine: bulgari, turci si sirbi de dincolo de Dunare. Acestia, pentru a scapa de teroarea Imperiului turc, au cautat si au gasit aici conditii propice pentru trai. Vine in sustinerea acestei teorii faptul ca multe familii au nume de origine slava: Ceteri, Sirbu, Nedelea, sau de origine turca: Gagiu, Chiurtu etc.
Denumirea comunei – MACESU DE JOS – vine de la faptul ca in zona erau adevarate paduri de trandafiri salbatici, rasuri, macesi; chiar si acum cresc spontan, in cele mai ciudate locuri.  Satul se mai numea si Macesul sirbesc.
In 1901 satul se transforma in comuna, avind o populatie de 1693 locuitori, 285 de case si 59 de bordeie, in sat existind 5 cismari, un tamplar, 10 cojocari si 3 fierari. In  anul 1941 populatia comunei era de 2247 de locuitori, numarul de case fiind de 47. La ora actuala, dupa ultimul recensamant, numarul de gospodarii este  de 628, cu un numar de 1663  de locuitori .
Prima  scoala a luat fiinta in anul 1750, apoi in 1864 se construieste o alta ce a durat pana in anul 1902, an in care se construieste o scoala cu 2 sali de clasa. In 1936 la scoala construita in 1902 se adauga alte 2 sali de clasa si cancelaria, cladire devenita Muzeu al Satului.

Nr. total de locuitori: 1544
Nr. de gospodarii: 628

Distributia pe varste a comunitatii:

Varsta % Varsta %
1. pana la 15 ani 10 3. 30 -59 ani 49
2. 16-29 ani 18 4. peste 60 ani 23

Componenta etnica a comunitatii satului:

 • Romani: 100%

Distributia confesionala a comunitatii:

 • CRESTIN-ORTODOXA: 99%
 • ADVENTISTI DE ZIUA A 7-A: 1%

Distributia pe sexe a comunitatii:

Varsta Femei % Barbati %
1. pana la 15 ani 49 51
2. 16-29 ani 52 48
3. 30-59 ani 44 56
4. peste 60 ani 80 20

Numarul total al persoanelor care au facut cerere pentru ajutorul social: 54, din care:

 • romani: 54

Numarul total al populatiei active: 826, din care:

 • lucreaza in localitate: 826
 • lucreaza in afara localitatii: –

Activitati principale specifice zonei :

 • Agricultura
 • Zootehnie
 • Pescuit si vinatoare

Activitati economice principale:

 • Cultura cerealelor si plante tehnice
 • Cresterea  animalelor
 • Pescuit
 • Prestari servicii: comert si produse panificatie

Facilitati oferite investitorilor, oportunitati:

 • Investitii in agricultura si prelucrarea produselor agricole si zootehnice
 • Revitalizarea Spitalului Comunal, asezamint brincovenesc, cu capacitate de 150 locuri
 • Agroturism – zona la 5 km de fluviul Dunarea

Obiective turistice:

 • monument istoric biserica “SF. NICOLAE”
 • Monument arhitectural – Spitalul Brincovenesc

Proiecte de investitii:

 • Modernizarea prin informatizare a administratiei locale – fonduri PHARE
 • Sistem centralizat de alimentare cu apa sI canalizare
 • Reabilitarea drumurilor comunale
 • Reabilitarea si modernizarea CAMINULUI CULTURAL

Oportunitati – activitati sau arii in care exista noi sanse de dezvolatre si succes
Investitii externe ce ar duce la crearea de locuri de munca, deci la cresterea nivelului de trai. Domeniile in care pot fi facute investitiile sunt:

 • agricultura
 • cresterea animalelor
 • prelucrarea produselor agricole si zootehnice
 • industrie usoara, pentru ca exista forta de munca tinara
 • schimbari sociale externe care pot crea noi oportunitati

Integrarea in UNIUNEA EUROPEANA va crea noi posibilitati de dezvoltare a comunitatilor rurale prin accesare de fonduri SAPHARD si PHARE.

    Nivel de dezvoltare economica si sociala

 • Calitatea infrastructurii edilitare – nr km drumuri comunale, judetene – starea infrastructurii acestora
  • Strazi pietruite = 19km
  • Drum national DN55A = 9km asfaltat
  • Drum judetean = 3km pietruit.
 • Apa canal, nr surse de apa publice, calitatea apei
  • Este in derulare  proiectul ALIMENTAREA CU APA IN SISTEM CENTRALIZAT A COMUNEI MACESU DE JOS  pentru care se solicita finantarea in baza Programului de dezvoltare a infrastructurii in spatiul rural, instituit prin Ordonanta Guvernului nr.7t2006, respectiv indicatorii tehnico-economici, dupa cum urmeaza:
   • valoarea totala a investitiei (lei, euro): 3981078 lei – 1105855 euro, din care:
    • constructii montaj  (lei,euro) 3420246 lei – 950068 euro
   • durata de realizare (luni): 12 luni
  • Proiectul propus: Alimentarea cu apa in sistem centralizat a comunei Macesu de Jos, judetul Dolj, urmareste dezvoltarea si modernizarea celor doua sate ale comunei  prin construirea unui sistem de alimentare cu apa centralizat care sa imbunatateasca gradul de civilizatie si comfort al comunitatii locale mai ales dupa gravele inundatii ale fluviului Dunarea, ce au afectat comuna in primavara lui 2006. In prezent  alimentarea cu apa pentru consumul casnic se face cu cisterna de la zeci de km distanta. Apa captata de fintini nu se incadreaza in prevederile STAS 1342t1991, avind duritate totala, substante organice, amoniti si amoniac de provenienta organica peste limita maxima admisa. Necesitatea realizarii sistemului de alimentare cu apa in sistem centralizat a  se datoreaza urmatoarelor considerente:
   • va asigura apa potabila pentru peste 1600 locuitori, corespunzatoare din punct de vedere al debitului, igenei, sanatatii populatiei si va asigura protectia mediului;
   • sursele de apa existente nu asigura necesarul de apa de calitate din punct de vede re al igienei si sanatatii populatiei. Sursa de apa subterana necesara realizarii sistemului de alimentare va fi cap tata prin pompare printr-un put de exploatare in rezervoare de stocare, dimensionate conform norme lor in vigoare.
  • Din rezervoare apa va fi dirijata in statia de clorinare, dupa care va fi pompata in conductele principale de distributie.Lungimea retelelor din sistemul de alimentare este relativ mica datorita distantelor mici si a densitatii mari a gospodariilor acestei localitati. Conductele de transport si distributie se vor executa de-a lungul strazilor in intravilanul si extravilanul localitatii, pe domeniul public al comunei Acest proiect va creste nivelul de civilizatie si comfort al comunitatii  va crea oportunitati pentru dezvoltarea activitatilor economice si agroturismului,datorita distantei mici fata de fluviul Dunarea.
 • Infrastructura retelei electrice – starea acesteia
  • Comuna este electrificata in totalite, iluminatul public, al institutiilor si al gospodariilor in stare buna.
 • Infrastructura irigatii – daca exista pe teritoriul comunei, X km si starea acestora
  • Sistemul de irigatii este inoperabil; fiind tehnic depasit.

ADMINISTRATIE

Comunitatea locala a fost solicitata de administratia locala la diverse actiuni,dar a avut si intiative proprii. Actiuni de interes comun, mai importante in ultimii ani ar fi:

 • Infiintarea si amenajarea Tirgului de saptamina- in fiecare zi de miercuri
 • Consolidarea digului de aparare contra inundatiilor din punctul Spital
 • Comasarea terenurilor proprietate privata in asociatii agricole
 • Actiuni de curatenie sI infrumusetare a gospodariilor sI a terenului din imediata apropiere a curtilor sI gradinilor proprii.
 • Participarea la adunarile populare pe diverse teme, etc.

Admininstratie Publica Locala are ca ratiune de a fi servirea prompta a cetateanului, a  comunitatii, prin si pentru care exista. Pentru a se obtine aceste finalitati ,aceste servicii de calitate in folosul cetateanului, la randul sau functionarul are nevoie de conditii de munca,care sa-i permita  o activitate performanta,  adica de crearea unui comfort profesional pentru functionar,comfort care va determina:

 • promtitudine in rezolvarea sarcinilor de serviciu
 • debirocratizare a procesului admininstrativ
 • reducere a costurilor admininstratiei
 • crestere a gradului de transparenta etc.

Proiecte in derulare:

 • reciclarea deseurilor refolosibile, in valoare de 1000 000 euro , impreuna cu alte 17 Primarii din sudul judetului Dolj
 • optimizarea iluminatului public stradal, in valoare de 25 000 lei
 • asfaltarea drumului  judetean Goicea-Macesu de Jos

Comunitatea a beneficiat, prin efortul unui colectiv restrins, de fonduri nerambursabile PHARE prin proiectul   “Modernizarea prin informatizare a autoritatii locale Macesu de Jos pentru optimizarea  activitatii financiar contabile si asigurarea transparentei” prin care s-a urmarit modernizarea activitatii Consiliului Local Macesu de Jos in vederea simplificarii muncii de evidenta, financiar-contabila si cresterii gradului de transparenta al admininstratiei locale, prin punerea la dispozitia tuturor celor interesati a informatiilor si serviciilor publice, precum si  cresterea potentialului socio-economic al comunei noastre .
De rezultatele acestuia vor beneficia aproximativ 3000 de persoane beneficiari directi fiind functionarii publici ai Consiliului Local Macesu de Jos impreuna cu comunitetea locala , iar beneficiari indirecti ai proiectului sunt:

 • persoanele care provin din comuna Macesu de jos care in prezent domiciliaza in alte localitati din judet sau din tara si care pot solicita informatii despre proprietatile pe care le detin in comuna;
 • societati comerciale,
 • institutii publice, din tara sau strainatate, care, in folosul activitatii  lor, vor putea obtine informatii cu privire la diverse oportunitati oferite de Comuna (investitii  etc.)

Principalele activitati pe care le-a presupus implementarea proiectului au fost:

 • achizitionare de echipament IT (4 calculatoare, 4 imprimante, 2 copiatoare, 1 scanner, 1 fax) si mobilier (4 birouri, 4 scaune ergonomice, 4 dulapuri, 2 mese copiator);
 • cursuri de instruire a functionarilor publici in utilizarea calculatorului, finalizate prin obtinerea de Certificate de absolvire a cursului de perfectionare de catre 5 functionari;
 • achizitionarea de programe de evidenta financiar-contabila, respectiv 5 softuri;
 • instruirea functionarilor publici in utilizarea programelor achizitionate;

Beneficiarul finantarii nerambursabile, Consiliul Local Macesu de Jos, prin structura sa organizationala, reprezinta o garantie viabila a continuari activitatior la sfirsitul acestui proiect. Calificarea profesionala a functionarilor publici din cadrul Primariei Macesu de Jos va fi continuu imbunatatita; ei au capacitatea  de a prelua si duce mai departe rezultatele acestui proiect, fiind capabili sa gestioneze cu eficienta fondurile de la bugetul local prin noutatea informationala
Luind in calcul toate  aceste aspecte si, in plus, avand in vedere ca scurtarea timpului de rezolvare a problemelor comunitatii, transparenta modului de folosire a banului public si a hotararilor  consiliului Local, in totalitatea lor, reprezinta prioritatea activitatii functionarilor publici din orice institutie, finalizarea obiectivelor acestui proiect au fost mai mult decit necesare.
Comunitatea locala are nevoie de servicii operative, de informatii privind rezultatele activitatii Primariei, de dialog privind dorintele, asteptarile si mai ales nemultumirile ei. Trebuie sa se gaseasca modalitatile prin care Primaria sa fie cit mai aproape de comunitate.
In Primarie deciziile se iau, in conformitate cu legislatia actuala, prin dispozitia primarului, in urma consultarii cu aparatul propriu de specialitate al sau.

    Invatamant

SCOALA CU CLASELE  I-VIII dispune de un  local cu 2 niveluri, cu 8 sali de clase, laboratoare, cabinet de informatica, este conectata la retea INTERNET.
Numarul total de elevi: 156
Numarul total de cadre didactice: 18

 • Titulari: 6
 • Suplinitori: 12
 • Nr. de cadre didactice care locuiesc in localitate: 2

Sunt sperante pentru 2 proiecte privind modernizarea si reabilitarea Scolii cu clasele I-VIII Macesu de Jos, adica:

 • incalzire centrala
 • reabilitarea constructiei in sine.

    Servicii medicale

Starea cabinetului/dispensarului/spitalului aflat pe teritoriul comunitatii:
Dispensarul medical uman este concesionat medicului de familie.
Comuna dispune de un spital in stare buna, stil brancovenesc, care ar putea rezolva problemele de sanatate zonale, dar nefolosit la momentul de fata; spitalul cel mai apropiat aflandu-se la o distanta de peste 40 km.
Nr. medici, asistenti: un medic de familie, un asistent medical.
Personal care asigura asistenta permanenta: exista, la initiativa administratiei locale, un centru de permanenta, in cladirea spitalului mai sus mentionat, deservit de 4 medici.

Activitati economice (surse de venit)

Tipuri de activitati economice
    Agricultura

Comuna Macesu de Jos este situata in lunca Dunarii si are terenuri de cea mai buna calitate, ce se preteaza la culturi diverse de la cereale si plante tehnice, la cultura vitei de vie, pomicultura, cultura orezului.
Exista traditii in toate aceste culturi dovada fiind faptul ca Macesu de Jos are suprafata  insemnata amenajata pentru cultura orezului, Orezaria nu este folosita pentru cultura pentru care a fost proiectata datorita lipsei surselor financiare, stiut fiind ca orezul este rentabil dar cere si o sustinere financiara corespunzatoare.Proprietarii de terenuri orizicole ar fi de acord cu comasarea acestor terenuri , pentru a fi folosite eficient si a da un profit pe masura, in eventualitatea gasirii unui investitor interesat.
Dovezile faptului ca proprietarii de terenuri sunt interesati de comasarea suprafetelor ce le detin,sunt cele cele trei asociatii cu profil agricol ce -si desfasoara activitatea la nivel comunal SC Farms, Cit.SA, SC Agromec SA.care cultiva cea mai mare parte din cele 5097 Ha agricol situat in extravilanul localitatii.
Forta de munca ocupata in agricultura este imbatrinita; lucrarile pe suprafetele de pamint din gospodariile populatiei sunt realizate cu ajutorul copiilor si nepotilor ce locuiesc la oras si vin la sfirsit de saptamina sa-si ajute parintii, in asociere cu terte persoane inrudite sau nu.
Majoritatea populatiei active lucreaza suprafete mici de pamant intre 0,5-3ha.

    Servicii

Exista la nivel de comuna o societate de mecanizare a agriculturii, oficiu postal, sucursala C.E.C., brutarie.

Comert

9 magazine generale.
Nr. firmelor ce functioneaza pe teritoriul comunitatii:

 • 3 societati cu profil agricol;
 • 1 societate de mecanizare a agriculturii;
 • 9 magazine generale;
 • 1 brutarie.

Ce resurse folosesc- materiale si umane-locale sau din exteriorul comunitatii: resursele materiale si umane sunt locale, dar si din exteriorul comunitatii.

    Activitati culturale

Existenta asezamintelor culturale, starea acestora
Caminul Cultural sI Biblioteca Publica Comunala sunt intretinute corespunzator; ca dotare este nevoie de mai multe investitii .
Institutiile de cultura nu sunt percepute numai ca  locuri de petrecere in mod placut a timpului liber ci este constientizat rolul important al acestora in educatia permanenta prin cultura , proces extins asupra intregii durate a vietii omului. Se incearca stergerea granitelor artificiale dintre scoala si viata, dintre invatamantul destinat copiilor si tineretului si cel al adultilor, concomitent cu stimularea interesului pentru autoeducatie si dezvoltarea capacitatii oamenilor – indiferent de varsta – de a se perfectiona necontenit si de a se adapta cu usurinta schimbarilor tot mai rapide si mai radicale  care au loc in toate sferele vietii sociale.
Instructia si educatia nu se pot limita la anii scolaritatii, ci trebuie sa se extinda pe intreaga durata a vietii, asupra tuturor oamenilor si in toate sferele vietii social umane ; educatia trebuie sa fie conceputa ca o formatie totala a omului, forjand multiplu si profund personalitatea complexa a fiecarui individ ; ea se constituie ca un sistem de mijloace, metode si tehnici, menite sa ajute omul  si colectivitatea la realizarea unui proces normal de adaptare sociala, profesionala si culturala ; stimularea creativitatii, o productivitatii gandirii si actiunii umane devine obiectul numarul unu al educatiei permanente prin cultura.
In cadrul institutiilor sus mentionate se desfasoara activitati continue ce au ca scop educatia permanenta prin cultura:

 • seminarii si lectorate pe teme de interes general: sanatate, legislatie, agricultura
 • comemorari si aniversari a diverselor personalitati din diverse domenii,
 • activitati de petrecere in mod placut a timpului liber: serbari, spectacole, seri literare, jocuri de sah, tenis de masa,
 • respectarea sI pastrarea traditiilor sarbatorilor religioase de peste an precum si a celor din viata oamenilor: botezuri, nunti ,inmormintari

Caminul Cultural a solicitat finanare si speram sa materializam proiectul REABILITEREA PRIN DOTARE SI MODERNIZARE A CAMINULUI CULTURAL DIN COMUNA  MACESU DE JOS,JUDETUL DOLJ, PENTRU CRESTEREA ROLULUI ACESTUIA IN EDUCATIA PERMANENTA PRIN CULTURA A COMUNITATII LOCALE, PENTRU  PASTRAREA SI PROMOVAREA TRADITIILOR SI OBICEIURILOR LOCALE vine in intampinarea obiectivelor “Programului national de reabilitare, modernizare si dotare a asezamintelor culturale , din mediul rural si mic urban”. Prin modernizarea activitatii Caminului Cultural, atragerea si informarea continua a comunitatii locale, in ansamblul ei, se creaza premisele dezvoltarii capacitatii asezamintului cultural din comuna Macesu de Jos de a-si indeplini menirea de factor deosebit de important in educatia permanenta, prin cultura, de pastrare si conservare a traditiilor si obiceiurilor locale, in urma achizitionarii unor instrumente moderne
Prin realizarea proiectului, se urmareste cresterea calitatii vietii culturale in mediul rural, reabilitarea institutiei si a activitatii Caminului Cultural Macesu de Jos in vederea  cresterii rolului  in educatia permanenta prin cultura, cresterea gradului de acces si de participare a comunitatii locale la viata culturala prin punerea la dispozitia tuturor celor interesati a informatiilor si serviciilor culturale de calitate, precum si cresterea potentialului cultural al comunei noastre  pentru a participa la efortul general de integrare europeana, prin crearea conditiilor tehnico-administrative necesare functionarii unui asemenea tip de asezamant.
Pentru a stabili obiective realiste si realizabile, deci logice si rationale, a ceea ce este necesar colectivitatii ca viata culturala, s-a realizat un sondaj de opinie printre cetatenii comunitatii locale , o asa zisa investigatie sociologica , facuta de un grup de 5-11 persoane, pe baza de voluntariat, urmarind patru directii:

 • educatia permanenta (continua prin cultura)
 • cresterea coeziunii sociale
 • formarea formatorilor
 • pastrarea si valorificarea traditiilor populare
 • recreiere si divertisment

Sunt oameni de diferite virste, profesii si, de aici, preocupari diferite. Cunoscind astfel dorintele tuturor am putut stabili niste prioritati, un grafic al obiectivelor de realizat, un plan cultural cu urmatoarele capitole, prioritatile momentului, fiind urmatoarele:

 • reabilitarea constructiei caminului cultural pentru a crea conditiile optime de desfasurare a unei activitati normale
 • dotarea Caminului Cultural cu echipamentul de practica culturala necesar in vederea cresterii rolului  Caminului Cultural in educatia permanenta prin cultura
 • cresterea gradului de acces si de participare a populatiei rurale la viata culturala prin permanetizarea seminariilor si colocviilor sustinute de persoane competente pe teme de interes general: integrare europeana, sanatate, consiliere familiala, agricultura, drept si legislatie.
 • eficientizarea utilizarii fondurilor publice guvernamentale si europene (PHARE, SAPARD) prin intermediul informatizarii, prin accesarea informatiilor in timp real, de pe INTERNET cu contributii considerabile in intarirea coeziunii sociale,
 • dinamizarea si accentuarea procesului de dezvoltare locala, prin crearea unui curs de impletituri-tesatorie – croitorie, vizandu-se atragerea generatiei tinere catre meserii cu traditie.
 • globalizarea informatiilor despre comuna Macesu de Jos si despre obiceiurile si traditiile din aceasta zona, prin crearea unui mini – muzeu si a unei monografii a comunei Macesu de Jos
 • stabilirea de  diverse contacte  la nivel cultural, administrativ si economic cu alte orase comune.
 • cresterea prestigiului entitatii cultural-administrative  prin realizarea de grupuri locale de dansuri populare reprezentative.

Acesti primi pasi spre modernizare sunt foarte greu de realizat fara o sustinere financiara de tipul celei oferite de  “Programul national de reabilitare, modernizare si dotare a asezamintelor culturale, din mediul rural si mic urban” data fiind situatia precara a bugetului Consiliului Local Macesu de Jos, precum si posibilitatile reduse de atragere si realizare de fonduri pentru autofinantare.
Proiectul raspunde  prioritatilor programului prin faptul ca presupune reabilitarea si modernizarea constructiei Caminului Cultural din comuna Macesu de Jos, dar si dotarea cu noi instrumente, proceduri si  mecanisme, care vor duce la imbunatatirea actului cultural de calitate, a cresterii rolului institutiilor de cultura la educatia permanenta prin cultura a comunitatii locale, la cunoasterea pastrarea si conservarea obiceiurilor si traditiilor locale.
Cladirea in care are sediul biblioteca este situata in centrul comunei, este spatioasa.  La intrare exista o firma vizibila de la distanta, pe usa  este afisat programul zilnic de functionare. In holul cladirii  este gazeta “BIBLIOTECA” unde este afisat Regulamentul de functionare, conditiile de obtinere a permisului de intrare in biblioteca si alte informatii privind activitatea institutiei.
In prezent, in Biblioteca Comunala – Macesu de Jos exista, conform evidentelor, un numar de 8.927  unitati de biblioteca. Documentele de biblioteca sunt reprezentate, in totalitate, de carti, Biblioteca Comunala nedispunind de alt tip de document, pe nici un fel de suport material.
O clasificare a acestor documente arata in felul urmator:

 • Generalitati: 1728
 • Filosofie: 61
 • Religie: 46
 • stiinte economice – drept: 766
 • stiinte pure (matematica, fizica, chimie, biologie): 72
 • Medicina: 164
 • Agricultura: 261
 • Arta: 128
 • Sport: 54
 • Istorie: 166
 • Geografie: 212
 • Literatura pentru copii: 549
 • Literatura romana: 3053
 • Alte literaturi: 1667

Numarul de documente specifice pe cap de locuitor, asigurat de colectia din Biblioteca Comunala-Macesu de Jos, este de 5 documente, fata de 1 document specific, cum prevede legea.
Liderii comunitatii locale, conducatorii institutiilor publice, culturale, primar, director de camin, director de scoala, bibliotecar, sunt preocupati de organizarea, in colaborare, a diverse activitati de educare permanenta, prin cultura,  destindere si de informare, a membrilor comunitatii locale , indiferent de virsta, etnie, orientare religioasa.
Astfel in fiecare an sunt sarbatorite in cadru organizat diverse evenimente, prilejuri folosite pentru a fi impreuna, a scoate din monotonia cotidianului locuitorii comunitatii locale Macesu de Jos, oameni care nu au foarte multe ocazii de a iesi, de a asculta si alte lucruri decit preocuparile zilnice, proprii.
Chiar daca uneori participarea nu este cea dorita, actiunea, considera organizatorii, isi atinge scopul prin popularizarea de catre cei participanti.
Nu sunt trecute cu vederea sarbatorile religioase;  fiecare eveniment de aceasta natura fiind sarbatorit  prin participare la slujbele religioase organizate prin cele doua biserici : ortodoxa si adventista de ziua a saptea, sau prin activitatile festive organizate prin Caminul Cultural, cu efortul deosebit al Directorului acestei institutii.
Se incearca, si sunt oarecare rezultate, in ce priveste activitatile ce urmaresc pastrarea traditiilor populare, mestesuguri traditionale (impletituri, , tesaturi etc)

Activitati confesionale:

Nr. bisericitteritoriul comunitatii, manastiri:
Enoriasii din comuna Macesu de Jos au la dispozitie 3 biserici:

 • 2 biserici ortodoxe
 • 1 biserica adventista

Monunente:

 • Istorice: Biserica “SF NICOLAE” Macesu de Jos este obiectiv cultural-turistic, conform Legii 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National sectiunea III, zone protejate
 • arhitecturale: Spitalul comunal – asezamint brincovenesc

Evenimente – hramuri specifice,etc.
Hramul bisericilor ortodoxe este sarbatorit, asa cum arata numele acestora:

 • Biserica “SF. NICOLAE” din satul Macesu de Jos si Biserica “INALTAREA DOMNULUI” din satul Sapata, sate apartinatoare Comunei Macesu de Jos

Evenimentele din primavara anului 2006, respectiv revarsarea apelor fluviului Dunarea peste mai mult de jumatate din constructiile existente in cele doua sate apartinatoare comunei Macesu de Jos, precum si a unor suprafete insemnate din arabilul existent, a pus la grea incercare comunitatea locala, administratia locala si celelalte institutii existente .
Solidaritatea umana a avut prilejul sa se manifeste in viltorea evenimentelor dar si dupa aceea, la demolari, evacuarea molozului si mai apoi la constructia de case.
Exista la nivel de comunitate cetateni de etnie roma, dar care  s-au declarat la recensamint ca romini, care si-au lucrat casele doborite de ape impreuna cu cetateni romini; au fost tristi impreuna, au muncit impreuna, s-au bucurat impreuna.

Sari la conținut